SYARAT KENAIKAN PANGKAT JABATAN STRUKTURAL

PERSYARATAN
  1. Fotocopy sah SK CPNS dan PNS
  2. Fotocopy sah SK Kenaikan pangkat terakhir
  3. Asli/ Fotocopy sah SKP 2 tahun terakhir
  4. Fotocopy SK pengangkatan dalam jabatan terakhir dan sebelumnya, pernyataan pelantikan, menduduki jabatan dan melaksanakan tugas (bagi pejabat struktural)
  5. Fotocopy sah SK mutasi bagi PNS yang pernah dimutasi terhitung dari SK PNS atau SK pangkat terakhir
PROSEDUR