PENSERTIFIKATAN TANAH WAKAF

I. DASAR HUKUM

II. PERSYARATAN

 1. Akta Ikrar Wakaf
 2. AsliPengesahan Nazir Asli
 3. Fc KTP Ketua Nazir  dan Kartu Keluarga di sahkan  masing-masing 3 rangkap
 4. Fc Ktp Wakif dan Kartu Keluarga disahkan   masing-masing 3 rangkap
 5. Fc Ktp Sekretris Nazhir 3 rangkap
 6. Fc Ktp  Bendahara Nazhir 3 rangkap
 7. Fc Ktp Anggota Nazhir 3 rangkap
 8. Surat keterangan kepemilikan /kuitansi  pembelian
 9. Sporadik ( Nazhir yang bermohon)
 10. Surat pernyataan tenggang Waktu  Wakaf di  tanda tangan oleh Wakif , di Ketahui  Ka Dusun dan Ka.KUA
 11. PBB terakhir atau PBB  tetangga  disahkan   3 rangkap
 12. Surat Pernyataan Penguasaan fisik Bidang Tanah  (Nazhir yang bermohon)
 13. Surat Ket.Ahli Waris kalau harta warisan (semua saudara bertanda tangan)
 14. surat ket. Formulir isian data permohonan hak (Prona APBN /P3 HT/Rutin
 15. surat ket.  permohonan HM  (Format dari pertanahan)
 16. Surat pernyataan( format dari pertanahan)
 17. Surat pernyataan tanah – tanah  yang dipunyai  pemohon (Format dri Pertanahan)
 18. Surat  pernyataan telah memasang tanda batas  (Format dri Pertanahan)